MB Long An thay đổi địa điểm hoạt động

Thứ tư, 31 Tháng 8 2022 02:17

Ngân hàng Quân đội chi nhánh Long An (MB Long An) cho biết, chính thức thay đổi địa điểm hoạt động kể từ ngày 29/08/2022.

Địa chỉ cũ: Số 32 Trà Quí Bình, phường 02, TP. Tân An, Tỉnh Long An.

Địa chỉ mới: Số 122 - 124 Hùng Vương nối dài, TP. Tân An, Tỉnh Long An.

Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế, chi trả kiều hối,…

Xem 197 lần

footer