MSB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Lilama 7

Thứ ba, 23 Tháng 8 2022 02:13

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty Cổ phần Lilama 7 để xử lý thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Lilama 7

Tên tài sản thu giữ: Quyền sử dụng và tài sản trên đất của bên thế chấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 258698 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2006 đứng tên Công ty Lắp máy và xây dựng số 7 cập nhật thay đổi tên chủ sử dụng đất thành Công ty Cổ phần Lilama 7 ngày 25/9/2007. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 2;

- Tờ bản đồ số: 28;

- Địa chỉ thửa đất: Lô C1-9 đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Đứng tên: Công ty Cổ phần Lilama 7

Thời gian thu giữ: Sau ngày 20/08/2022

Địa điểm thu giữ: Số 322 đường 2/9 - P. Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng

Lý do thu giữ: Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Xem 237 lần

footer