Vietcombank Đà Nẵng thông báo hủy bản gốc thư bảo lãnh số IGT2221259 do thất lạc

Thứ sáu, 19 Tháng 8 2022 02:17

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank Đà Nẵng) vừa có thông báo hủy bản gốc thư bảo lãnh số IGT2221259 do bị thất lạc, nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Theo đó, bản gốc thư bảo lãnh số IGT2221259 không còn giá trị yêu cầu Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kể từ ngày thông báo.

Chi tiết xem tại đây.

Xem 224 lần

footer