VietABank thông báo kết quả nhà thầu trúng thầu

Thứ năm, 18 Tháng 8 2022 01:31

Ngân hàng Việt Á (VietABank) thông báo Công Ty TNHH Hệ thống thông tin FPT đã trúng thầu đối với 02 Gói thầu thuộc dự án "Trang bị hạ tầng phần cứng cho hệ thống Core Banking".

- Gói số 01: Trang bị hệ thống phần cứng đặc thù cho Hệ Thống Core Banking mới (Gồm hệ thống phần cứng thiết bị và bản quyền các phần mềm ảo hóa, phần mềm giám sát, hệ điều hành).

- Gói số 02: Trang bị bản quyền phần mềm chức năng Oracle DataBase và Weblogic cho hệ thống Core Banking mới.

Thông tin nhà thầu trúng thầu

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

- Tổng giá trúng thầu cho 02 gói thầu: 17.107.885.200 đồng (Bằng chữ: Mười bẩy tỷ, một trăm lẻ bẩy triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm đồng) (VNĐ+VAT)

- Trong đó chi phí gói 1: 13.117.341.200 đồng - Chi phí gói 2: 3.990.544.000 đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói.

Sau khi nhận được thư thông báo trên, đề nghị quý công ty liên hệ với VAB để thực hiện công việc ký kết hợp đồng và triển khai giao hàng theo thông tin liên hệ sau:

- Bà: Nguyễn Thị Thủy - Chuyên viên mua sắm.

- Tel: 0913848142

- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 260 lần

footer