CB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của bà Trương Kim Nam và ông Phan Quốc Hùng

Thứ năm, 11 Tháng 8 2022 02:35

Ngân hàng Xây dựng (CB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 1185/2022/TB-CB ngày 08/08/2022 được gửi tới bà Trương Kim Nam và ông Phan Quốc Hùng.

Tài sản đảm bảo thu giữ:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo GCN số S580474 (số vào sổ cấp GCN: 180QSDĐ/TPCM) do UBND thành phố Cà Mau cấp ngày 30/11/2004. Chủ sở hữu: ông Phan Quốc Hùng và bà Trương Kim Nam:

- Thửa đất số: 834

- Tờ bản đồ số: 20

- Địa chỉ: xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Diện tích: 240.0 m2 (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi phẩy không mét vuông).

- Mục đích sử dụng: đất ở: 40 m2, đất nuôi trồng thủy sản: 200 m2.

- Thời hạn sử dung: đất ở: lâu dài, đất nuối trồng thủy sản: đến ngày 30/11/2066.

- Nguồn gốc sử dụng: ngày 16/8/2011, ông Phan Quốc Hùng - SN: 1959, CMND số 385205346 do CA tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 20/02/2001. Bà Trương Kim Nam  - SN: 1960, CMND số 385205500 do CA tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 20/02/2001. Địa chỉ: Bình Điền, Long Điền Tây, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nhận chuyển nhượng QSDĐ theo hồ sơ gốc 2605

- Giá trị định giá cho vay: 178.760.000 đồng.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số BG 210887 (số vào sổ cấp GCN: CH00036) do UBND thành phố Cà Mau cấp ngày 01/09/2011. Chủ sở hữu: ông Phan Quốc Hùng và bà Trương Kim Nam:

- Thửa đất số: 166

- Tờ bản đồ số: 01

- Địa chỉ: xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Diện tích: 1542.5 m2 (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm bốn mươi hai phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng 1542.5 m2.

- Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn: 160 m2, đất nuôi trồng thủy sản 1382.5 m2.

- Thời hạn sử dung: đất ở tại nông thôn: lâu dài, đất nuối trồng thủy sản: đến 2031

- Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Thạnh và bà Cao Thị Nga vào năm 2011.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số BG 324193 (số vào sổ cấp GCN: CH00037) do UBND thành phố Cà Mau cấp ngày 14/09/2011. Chủ sở hữu: ông Phan Quốc Hùng và bà Trương Kim Nam:

- Thửa đất số: 223

- Tờ bản đồ số: 01

- Địa chỉ: xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Diện tích: 1184 m2 (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tám mươi bốn mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng: 1184 m2, chung: không

- Mục đích sử dụng: đất nuôi trồng thủy sản 1184 m2.

- Thời hạn sử dung: đến ngày 01/01/2069

- Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đất của bà Trần Thị Trọn, ông Trần Văn Khởi, bà Trần Hồng Nhiên, ông Trần Trung Kiên, ông Trần Hoàng Kiên vào năm 2011.

- Giá trị định giá cho vay: 673.696.000 đồng.

Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

Thời gian thu giữ tài sản: Sau 15 ngày kể từ ngày CB công khai thông tin thu giữ TSBĐ theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại đây.

Xem 328 lần

footer