CB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Võ Thị Tuyết Mai (Chủ tài sản: Võ Hoàng Giang)

Thứ tư, 10 Tháng 8 2022 01:47

Ngân hàng Xây dựng (CB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 1013/2022/TB-CB ngày 27/07/2022 được gửi tới ông Võ Hoàng Giang và bà Phạm Thị Kiều.

Tài sản đảm bảo thu giữ:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất với thông tin chi tiết như sau: Thửa đất số: 811 Tờ bản đồ số: 1; Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An; Diện tích: 99,50 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Các giấy tờ liên quan đến TSTC: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 031420, số vào sổ cấp GCN: CH 06731 do Ủy Ban Nhân Dân Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An cấp ngày 21/04/2016.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất với thông tin chi tiết như sau: Thửa đất số: 64 Tờ bản đồ số: 1; Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An; Diện tích (m2): 180 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Các giấy tờ liên quan đến TSTC: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 931201, số vào sổ cấp GCN: CS 06660 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 29/02/2016.

Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

Thời gian thu giữ tài sản: Vào lúc 10h00 ngày 12 tháng 08 năm 2022 cho đến khi hoàn thành việc thu giữ.

Chi tiết xem tại đây.

Xem 351 lần

footer