LienVietPostBank Hà Nội thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Xuân Sang và Ông Phạm Quang Nam

Thứ sáu, 05 Tháng 8 2022 02:45

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội (LienVietPostBank Hà Nội) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay của Ông Nguyễn Xuân Sang và Ông Phạm Quang Nam.

Tài sản của khách hàng: Ông Nguyễn Xuân Sang, địa chỉ: Thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội.

- Thông tin về tài sản: Bất động sản tại Thửa đất số 102; Tờ bản đồ số 01; Địa chỉ Thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 366479 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/06/2010 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Xuân Sang và bà Đỗ Thị Minh Hạnh.

- Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản:  8h00 ngày 23/08/2022 tại Thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội cho đến khi hoàn tất thủ tục thu giữ tài sản.

- Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Tài sản của khách hàng: Ông Phạm Quang Nam, địa chỉ: Thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

- Thông tin về tài sản: Bất động sản tại Thửa đất số 32(1); Tờ bản đồ số 14; Địa chỉ Thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 035139 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 16/03/2011 thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Quang Nam.

- Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản: 8h00 ngày 23/08/2022 tại Thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội cho đến khi hoàn tất thủ tục thu giữ tài sản.

- Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Xem 318 lần

footer