Nam A Bank mời thầu trang bị thiết bị CNTT cho 32 điểm giao dịch mở mới năm 2022-2023

Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 02:00

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), thông báo lựa chọn đối tác trang bị thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) cho 32 điểm giao dịch mở mới năm 2022-2023, theo phương thức chào hàng cạnh tranh.

Nam A Bank mời các Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh theo các nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:

- Thời gian gửi Hồ sơ chào hàng: Từ nay đến trước 14 giờ ngày 08/8/2022

- Hiệu lực của Hồ sơ chào hàng: Hồ sơ chào hàng phải có hiệu lực đến ngày 08/11/2022.

- Nơi nhận Hồ sơ: Phòng Hành chánh Quản trị Nam A Bank tại số 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Các Hồ sơ gửi sau thời gian nêu trên, Nam A Bank sẽ xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận tùy theo tình hình thực tế và phù hợp với quy định.

- Hồ sơ chào hàng phải được đóng gói trong phong bì dán kín

Ghi chú trình tự thể hiện trong hồ sơ trình bày gồm:

- Phụ lục, mục lục hồ sơ (phân trang rõ ràng).

- Đơn chào giá: tổng giá; tổng quát danh mục chào được, danh mục không chào được thể hiện bằng STT tại

- Cam kết bảo hành, xuất xứ, hỗ trợ, hậu mãi,… Phụ lục.

- Cam kết thời gian/tiến độ cung cấp; thời gian triển khai.

- Bảng chào giá chi tiết.

- Các hồ sơ pháp lý, giới thiệu, báo cáo tài chính,…

Kết quả đánh giá Hồ sơ chào hàng sẽ được công bố trên website http://namabank.com.vn của Nam A Bank.

Thông tin chi tiết về Hồ sơ chào hàng cạnh tranh: xem tại đây

Các vướng mắc trong quá trình lập Hồ sơ chào hàng, các Công ty hãy liên hệ Phòng Hành chánh Quản trị - Ông Quang Nhựt Trí (Số điện thoại: 028 3929 6699 - [Ext]: 80268)

Xem 313 lần

footer