CB lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Kim

Thứ ba, 02 Tháng 8 2022 01:46

Ngân hàng Xây dựng (CB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Kim.

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Kim

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 262484; số vào sổ cấp GCN: CH 00743/449/QĐ-UBND do UBND huyện Đô Lương cấp ngày 30/06/2014 cho ông Hà Tráng Kiện và bà Đào Thị Loan.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Tại trụ sở người có tài sản đấu giá đến 17h00 ngày 04/08/2022.

- Liên hệ: Ông Mai Văn Duyên

- Điện thoại: 0917.980.316

Xem 391 lần

footer