LOTTE Finance chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá bảo mật cho dự án External Pentest

Thứ ba, 02 Tháng 8 2022 01:35

Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Finance Việt Nam (LOTTE Finance) vừa có thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá bảo mật cho dự án External Pentest của Công ty.

Tên dự án: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá bảo mật cho dự án External Pentest của Lotte Finance

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá đến LOTTE Finance: Trước 17:30 giờ, ngày 4 tháng 08 năm 2022.

Người nhận: Dương Thị Châu Anh - Nhân viên phòng Hành chính (Mobile: 024 3333 7007; Địa chỉ: Tầng 12A, tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

"Hợp đồng mẫu", chi tiết vui lòng liên hệ với Ms. Nhiệm - IT Planning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

"Hồ sơ mời thầu" lấy mẫu tại đây.

Xem 489 lần

footer