CHỦ NHẬT, 28/05/2023

MSB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Thép Việt Pháp

Thứ hai, 01 Tháng 8 2022 07:43

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay của Công ty Cổ phần Thép Việt Pháp.

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Thép Việt Pháp 

Tên tài sản

- Tài sản 1: QSDĐ và QSHNƠ và TS khác gắn liền với đất số  tại thửa đất số 600, tờ bản đồ số 7 tại Lâm Trúc 1, Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định (tổng diện tích 3.142m2) -  GCN số BG 628931 do UBND huyện Hoài Nhơn cấp ngày 01/08/2011.

Đứng tên: ông Võ Thành Chung.

- Tài sản 2: QSDĐ tại thửa đất số 429, tờ bản đồ số 9 tại thôn Tăng Long 1, xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định (tổng diện tích 466,6m2) - GCN số AD 118816 do UBND huyện Hoài Nhơn cấp ngày 12/08/2007.

Đứng tên: ông Võ Thành Chung

Thời gian thu giữ: Sau ngày 10/08/2022

Địa điểm thu giữ

- Tài sản 1: Thôn Lâm Trúc 1, Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định

- Tài sản 2: Thôn Tăng Long 1, xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định

Lý do thu giữ: Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Xem 385 lần

footer