Mcredit tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng

Thứ hai, 01 Tháng 8 2022 06:50

Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei (Mcredit) công bố thông tin liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ. Theo đó, mức vốn điều lệ mới là 1.600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tỷ đồng).

Thông tin vốn điều lệ trước thay đổi

- Vốn điều lệ: 1.300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng).

- Tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên góp vốn:

+ Ngân hàng TMCP Quân đội: Sở hữu 50% vốn điều lệ, tương đương 650.000.000.000 VNĐ;

+ Shinsei Bank, Limited (Nhật Bản): Sở hữu 49% vốn điều lệ, tương đương 637.000.000.000 VNĐ;

+ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành: Sở hữu 01% vốn điều lệ, tương đương 13.000.000.000 VNĐ.

Thông tin vốn điều lệ sau thay đổi

- Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tỷ đồng).

- Tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên góp vốn:

+ Ngân hàng TMCP Quân đội: Sở hữu 50% vốn điều lệ, tương đương 800.000.000.000 VNĐ;

+ Shinsei Bank, Limited (Nhật Bản): Sở hữu 49% vốn điều lệ, tương đương 784.000.000.000 VNĐ;

+ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành: Sở hữu 01% vốn điều lệ, tương đương 16.000.000.000 VNĐ.

Xem 420 lần

footer