KienlongBank áp dụng lãi suất mới dành cho khách hàng rút tiền gửi trước hạn

Thứ sáu, 29 Tháng 7 2022 07:52

Từ ngày 01/8/2022, Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) chính thức áp dụng quy định lãi suất mới dành cho khách hàng khi thực hiện rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng.

Quy định mới được áp dụng cho các khách hàng là tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân có Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; Tiền gửi có kỳ hạn; Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do KienlongBank phát hành hay các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định của KienlongBank theo từng thời kỳ. Tùy thuộc vào nhu cầu, khách hàng có thể rút trước hạn toàn bộ hoặc một phần tiền gửi. Cụ thể:

Đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, KienlongBank áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của KienlongBank, theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi, trên số ngày thực tế gửi.

Đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi (không bao gồm tiền gửi có phương thức trả lãi đầu kỳ), KienlongBank sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của KienlongBank, theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi/số ngày thực tế gửi. Phần tiền còn lại được duy trì trên tài khoản tiền gửi, KienlongBank sẽ áp dụng mức lãi suất có kỳ hạn như thỏa thuận tại ngày gửi tiền/ngày tái tục.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp tại 134 điểm giao dịch KienlongBank trên toàn quốc hoặc qua các kênh online: Hotline: 19006929 hoặc Website: https://kienlongbank.com hoặc Zalo/Fanpage.

Xem 541 lần

footer