OceanBank Hải Dương thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nguyễn Trãi

Thứ năm, 28 Tháng 7 2022 03:30

Ngân hàng Đại Dương chi nhánh Hải Dương (OceanBank Hải Dương) thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nguyễn Trãi trực thuộc chi nhánh.

Địa chỉ cũ: Số 02 đường Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ mới: Số 121 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Xem 190 lần

footer