PG Bank thông báo bán đấu giá tài sản

Thứ hai, 25 Tháng 7 2022 05:50

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông báo đến các Cá nhân/Tổ chức trong và ngoài Ngân hàng có nhu cầu mua tài sản/bất động sản là Quyền sử dụng đất thửa đất số 303, tờ bản đồ số 33 tại phường An Thạnh, thị xã (nay là thành phố) Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Đặc điểm của bất động sản bán:

- Tài sản chào bán là Quyền sử dụng đất thửa đất số 303, tờ bản đồ số 33 tại phường An Thạnh, thị xã (nay là thành phố) Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 652146 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 03/11/2011 cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Đồng Tháp

- Hiện trạng thực tế của bất động sản:

- Địa chỉ: Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

- Diện tích đất: 704,6 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Hiện trạng là đất trống.

- Giá khởi điểm: 40.358.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu đồng). Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm các chi phí để công chứng Hợp đồng chuyển nhượng Tài sản tại tổ chức công chứng, chi phí và các loại thuế, phí khác theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục sang tên bất động sản. Các chi phí này do Bên mua trúng giá chịu, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp do PG Bank phải nộp theo quy định pháp luật.

Đối tượng được và không được tham gia chào mua bất động sản:

Đối tượng được tham gia chào mua: Các cá nhân và tổ chức đã nộp Đơn xin tham gia chào mua hợp lệ và đặt cọc theo đúng quy định tại Quy chế này trước ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Trong đó:

- Đối với cá nhân: Là người Việt Nam, có địa chỉ cư trú rõ ràng, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự; Có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng đối với tài sản;

- Đối với tổ chức: Là các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam; có Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép hoạt động, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Người đại diện tham gia giao dịch nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có văn bản ủy quyền; Có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng đối với tài sản.

Đối tượng không được tham gia chào mua

- Thành viên Hội đồng chào bán tài sản;

- Cha mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng con cái của Thành viên Hội đồng chào bán tài sản;

- Các trường hợp khác theo quy định pháp luật thuộc đối tượng không được tham gia mua tài sản này.

Phương thức chào bán

- Phương thức chào bán: Cạnh tranh.

- Tài sản được bán cho Cá nhân/Tổ chức có giá chào mua cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm và đủ điều kiện mua.

- PG Bank sẽ hỗ trợ cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan với tư cách là bên bán tài sản để người trúng chào giá thực hiện các thủ tục sang tên tài sản được mua.

Thời gian nộp Đơn xin tham gia chào mua và đặt cọc:

- Đơn xin tham gia chào mua phải gửi kèm phiếu thu tiền đặt cọc với số tiền 4.035.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng)

- Thông tin tài khoản nhận tiền đặt cọc:

- Người thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Số TK: 519900001 - 100

- Tên TK: Thanh toán khác

- Đơn xin tham gia chào mua không thực hiện đặt cọc được xem là không hợp lệ và cá nhân, tổ chức nộp Đơn xin tham gia chào mua đó sẽ không được tham gia cuộc chào bán cạnh tranh tài sản.

- Sau khi được thông báo không trúng giá, các Cá nhân/Tổ chức sẽ nhận lại tiền cọc bằng hình thức chuyển khoản nếu thuộc trường hợp được nhận lại tiền cọc theo Quy chế chào bán cạnh tranh tài sản của PG Bank.

- Hồ sơ đăng ký mua gồm: Đơn xin tham gia chào mua tài sản là bất động sản thuộc quyền sử dụng của PG Bank (mẫu đính kèm), Đơn đề nghị hoàn trả tiền cọc (mẫu đính kèm), và Phiếu thu tiền đặt cọc/xác nhận đã nộp tiền đặt cọc vào TK của PG Bank. Tất cả các hồ sơ này phải được bỏ vào phong bì dán kín, gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ: Ông Đoàn Đình Quyết -  Trưởng bộ phận tác nghiệp tín dụng - Trung tâm tác nghiệp tín dụng - Khối Vận hành; Địa chỉ: PG Bank Chi nhánh Đồng Tháp, Số 132-134 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277.3874232/ 0916 939 667. Trên bì thư ghi rõ “Thư tham dự chào bán cạnh tranh tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của PG Bank” để Bộ phận văn thư không mở phong bì này.

Thời gian xem tài sản:Từ ngày 22/7/2022 đến hết ngày 31/7/2022 (xem trong giờ hành chính, từ 8h00 đến 17h00).

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia chào mua:Trước ngày 01/8/2022

Đầu mối liên hệ để xem tài sản:

- Ông Nguyễn Văn Hoàng                                    

- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Đồng Tháp

- Điện thoại: 0983 191 349

Tài liệu kèm theo:

- Quy chế chào bán cạnh tranh tài sản thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex xem tại đây;

- Đơn xin tham gia chào mua tài sảnlấy mẫu tại đây;

- Đơn đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc lấy mẫu tại đây;

Xem 512 lần

footer