Trung tâm CNTT - VietinBank thông báo mời thầu

Thứ hai, 11 Tháng 7 2022 01:49

Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT) thuộc Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên (CBNV) năm 2022”.

Thông tin bên mời thầu:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Trung tâm CNTT.

- Địa chỉ: Số 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.3971.2330.

- Mã số thuế: 0100111948-147.

Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: “Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV năm 2022”.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV năm 2022.

- Giá Gói thầu: 1.002.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm linh hai triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Nguồn vốn: Vốn chi phí của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Trung tâm CNTT.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 14h00 ngày 8/7/2022 đến hết 15h00 ngày 14/7/2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Trung tâm CNTT;

- Địa chỉ: Số 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội; SĐT: 024.3971.2330.

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 14/7/2022.

- Thời điểm mở thầu: 15h15 ngày 14/7/2022.

- Địa điểm mở thầu: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Trung tâm CNTT; Địa chỉ: Số 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Trung tâm CNTT sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Xem 426 lần

footer