Lotte Finance mời nhà thầu cung cấp bản quyền, dịch vụ bảo trì phần mềm TeraStream cho hệ thống Data Warehouse

Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 05:53

Công ty Tài chính Lotte Finance Việt Nam (Lotte Finance) thông báo mời các đơn vị cung cấp bản quyền, dịch vụ bảo trì phần mềm TeraStream cho hệ thống Data Warehouse của công ty.

Tên đơn vị mời chào giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Finance Việt Nam (LOTTE Finance)

Tên dự án: Lựa chọn đơn vị cung cấp bản quyền, dịch vụ bảo trì phần mềm TeraStream cho hệ thống Data Warehouse của Lotte Finance

Chi tiết công việc: Thông tin chi tiết liên hệ:  Ms. Nhiem - IT Planning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá đến LOTTE Finance: Trước 17:30 giờ, ngày 14/07/2022.

-  Bản chào giá bản mềm cần thiết lập mật khẩu, báo giá gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mật khẩu gửi tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Các bản gốc có dấu, vui lòng niêm phong, bỏ phong bì dán kín & gửi lại LOTTE Finance tới địa chỉ sau:

Người nhận: Dương Thị Châu Anh - Nhân viên phòng Hành chính (Mobile: 024 3333 7007).

Địa chỉ: Tầng 12A, tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Xem 436 lần

footer