CB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Ngọ

Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 05:50

Ngân hàng Xây dựng (CB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 879/2022/TB-CB ngày 04/07/2022 được gửi tới bà Nguyễn Thị Ngọ.

Tài sản đảm bảo thu giữ: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS719009, số vào sổ cấp GCN: CH02393/22333 do UBND thành phố Nha Trang cấp ngày 15/04/2015 chỉnh lý theo hồ sơ số 000287.TK001 ngày 28/02/2020, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 259, tờ bản đồ số: 22;

- Địa chỉ: Tổ 11 Sơn Thủy, P. Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

- Diện tích: 63m² (Sáu mươi ba mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

Thời gian thu giữ tài sản: 10h30 ngày 28 tháng 7 năm 2022.

Chi tiết xem tại đây.

Xem 416 lần

footer