CB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Cư

Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 05:46

Ngân hàng Xây dựng (CB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 876/2022/TB-CB ngày 04/07/2022 được gửi tới ông Nguyễn Cư và bà Trần Thị Ngọc Huệ.

Tài sản đảm bảo thu giữ: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CX 218042, số vào sổ cấp GCN: CH07611 do UBND TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/10/2020, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 50 - Tờ bản đồ số: 73

+ Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Do 5B, P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.

+ Diện tích: 111,4 m² (Bằng chữ: Một trăm mười một phẩy bốn mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Tài sản gắn liền với đất: -/-

- Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

- Thời gian thu giữ tài sản: 10h30 ngày 29 tháng 7 năm 2022.

Chi tiết xem tại đây.

Xem 387 lần

footer