GPBank Thăng Long thông báo bán đấu giá tài sản

Thứ năm, 07 Tháng 7 2022 07:36

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long (GPBank Thăng Long) thông báo về đấu giá tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc Gia (Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Điện thoại: 024 6685 0279)

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 316; Tờ bản đồ số: 04; diện tích 200 m2; Địa chỉ: Cụm Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 659759, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00091.QSDĐ/826.QĐ-UB-H do UBND huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP Hà Nội) cấp ngày 02/10/2001 cho hộ ông Nguyễn Văn Thực. Đăng ký sang tên ông Nguyễn Văn Thu và bà Nguyễn Thị Thảo ngày 29/06/2011 tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Giá khởi điểm: 1.416.431.000 đồng (Bằng chữ : Một tỷ bốn trăm mười sáu triệu bốn trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn./)Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 280.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn./)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/07/2022 đến 27/07/2022.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ : Năm trăm nghìn đồng chẵn./)

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 01/07/2022 đến 25/07/2022.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc Gia

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 28/07/2022

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc Gia; Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Bước giá: 10.000.000 đồng.

- Phương thức bán đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 425 lần

footer