CHỦ NHẬT, 05/02/2023

VietinBank thông báo lãi suất trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2018 (CTG1828T2/01)

Thứ sáu, 24 Tháng 6 2022 01:40

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo tới Nhà đầu tư về mức lãi suất áp dụng đối với trái phiếu do VietinBank phát hành ra công chúng năm 2018 (mã trái phiếu là CTG1828T2/01).

Chi tiết:

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

2. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Mã trái phiếu: CTG1828T2/01.

4. Mệnh giá: 10.000.000 đồng/trái phiếu.

5. Kỳ hạn: 10 năm.

6. Ngày phát hành: 29/6/2018.

7. Ngày đáo hạn: 29/6/2028.

8. Tổng số lượng phát hành: 243.510 trái phiếu.

9. Kỳ tính lãi: Từ ngày 30/6/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/6/2023.

10. Lãi suất tham chiếu: 5,55%/năm.

11. Lãi suất trái phiếu áp dụng (*):6,35%/năm

(*) Lãi suất trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + Biên độ lãi suất.

Trong đó:

- Lãi suất tham chiếu: Bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng tham chiếu tại ngày 21/6/2022 như sau:

+ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: 5,6%/năm;

+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 5,6%/năm;

+ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 5,5%/năm; và

+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: 5,5%/năm.

- Biên độ lãi suất: 0,8%/năm.

Thông tin chi tiết, liên hệ Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu: Công ty Cổ phiếu Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities). Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Đầu mối liên hệ: Phòng Dịch vụ chứng khoán. Điện thoại: 0243 9741 771 (Ext: 6999).

Xem 428 lần

footer