Techcombank thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Chợ Đôn

Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 07:54

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Hải Phòng thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Chợ Đôn.

Địa điểm cũ: Địa chỉ: Số 20 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 385 6286; Fax: (0225) 385 6269.

Địa điểm mới: Địa chỉ: Số 290 - 292 đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 385 6286; Fax: (0225) 385 6269.

Ngành nghề kinh doanh: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng - Phòng giao dịch Chợ Đôn thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

Xem 170 lần

footer