Techcombank thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt

Thứ năm, 26 Tháng 5 2022 06:08

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo thay đổi địa điểm, tên Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt trực thuộc Chi nhánh Hà Thành.

Đa đim và tên cũ: Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt. Địa chỉ: Số 57A Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đa đim và tên mi: Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Phòng giao dịch Kim Giang. Địa chỉ: Thửa đất số 56 + 57 - 1, tờ bản đồ số 04, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Dch v cung cp:

- Muc tiêu chính: phục vụ các dịch vụ cơ bản cho khách hàng cá nhân;

- Chức năng chính: thực hiện tất cả các chức năng của phòng giao dịch theo giấy phép hoạt động được cấp theo quy định.

+ Tại quầy giao dịch: thực hiện các giao dịch không tiền mặt bao gồm: Tài khoản, Chuyển khoản, Dịch vụ thẻ, Dịch vụ khác.

+ Giao dịch tiền mặt thực hiện tại máy CDM.

+ Các sản phẩm khác.

Xem 314 lần

footer