BaoVietBank thông báo chuyển địa điểm và đổi tên các điểm giao dịch

Thứ năm, 26 Tháng 5 2022 02:41

Ngân hàng Bảo Việt (BaoVietBank) thông báo về việc chuyển địa điểm và đổi tên 02 điểm giao dịch từ 01/6/2022.

1. Phòng giao dịch Trần Xuân Soạn

- Tên và địa điểm cũ:Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Trần Xuân Soạn. Địa chỉ số 38 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Tên và địa điểm mới: Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hai Bà Trưng.Địa chỉ: Số 398 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Phòng giao dịch Trần Não

- Tên và địa điểm cũ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Trần Não. Địa chỉ: số 01 đường 31, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên và địa điểm mới: Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Đông Sài Gòn. Địa chỉ: số 145 Lương Định Của, khu phố 3, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Xem 248 lần

footer