WooriBank Việt Nam thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Thái Nguyên

Thứ hai, 23 Tháng 5 2022 07:23

Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (WooriBank Việt Nam) Chi nhánh Thái Nguyên thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở (không thay đổi địa điểm) từ ngày 13/5/2022.

Địa chỉ cũ: Tầng 2, cổng số 1 Sam Sung Thái Nguyên, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ mới: Tầng 2, cổng số 1 Sam Sung Thái Nguyên, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

(Việc thay đổi địa chỉ do thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội).

Xem 292 lần

footer