VietinBank Ngô Quyền thông báo hủy và phát hành lại Thư bảo lãnh

Thứ năm, 19 Tháng 5 2022 08:14

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Ngô Quyền (VietinBank Ngô Quyền) thông báo Thư bảo lãnh số 0168BG2200039 ngày 26/1/2022 được in trên ấn chỉ bảo lãnh số serial BG20144347 đã bị hủy bỏ và không còn giá trị pháp lý.

Cụ thể, hủy bỏ Thư bảo lãnh do VietinBank Ngô Quyền phát hành với nội dung chi tiết dưới đây:

- Số tham chiếu: 0168BG2200039

- Số serial ấn chỉ bảo lãnh: BG20144347

- Loại bảo lãnh: Bảo hành

- Ngày phát hành: 26/1/2022

- Giá trị bảo lãnh: 175.000.000 VND

- Thời hạn bảo lãnh: Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày phát hành (26/1/2022) đến ngày 8/6/2022 hoặc đến ngày Bên bảo lãnh nhận lại bản gốc Thư bảo lãnh tại địa chỉ số 5 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng mà không kèm yêu cầu thanh toán của bên nhận bảo lãnh, tính theo thời điểm nào đến sớm hơn (Ngày hết hạn hiệu lực).

- Bên được bảo lãnh: Công ty TNHH Xây dựng và Kiểm định Bạch Đằng.

- Bên nhận bảo lãnh: Công ty cổ phần Nhựa Bạch Đằng.

Nguyên nhân, VietinBank Ngô Quyền huỷ Thư bảo lãnh trên là do ngày 17/5/2022, bên nhận bảo lãnh làm thất lạc bảo lãnh gốc. Trên cơ sở Giấy đề nghị cấp lại cam kết bảo lãnh ngày 16/5/2022 của Bên được bảo lãnh và Bên nhận bảo lãnh, VietinBank Ngô Quyền đã phát hành lại Thư bảo lãnh cùng số thay thế Thư bảo lãnh nêu trên với nội dung không thay đổi, in trên ấn chỉ bảo lãnh mới số BG20144462, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của VietinBank và hướng dẫn của Trung tâm Tài trợ thương mại.

Vì vậy, VietinBank Ngô Quyền thông báo đến các chi nhánh cũng như các bên liên quan được biết, nhằm phòng tránh rủi ro thư bảo lãnh bị giả mạo và dùng vào những mục đích khác, gây bất lợi cho VietinBank và khách hàng.

Xem 231 lần

footer