Techcombank thay đổi địa điểm một số Phòng giao dịch

Thứ năm, 28 Tháng 4 2022 03:56

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombabnk) thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Chi nhánh Chợ Lớn và Phòng giao dịch Nguỹn Văn Linh trực thuộc Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh

- Địa điểm cũ: Số 468A đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: Khu B, một phần tầng 2, số 78-80-82, Hậu Giang, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngành nghề kinh doanh:Techcombank Nguyễn Chí Thanh thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Thực hiện các giao dịch với khách hàng, Thu chi tiền mặt, Giao dịch ủy nhiệm chi trong và ngoài hệ thống, Các giao dịch về tiền gửi tiết kiệm, Mở tài khoản và phát hành thẻ cho khách hàng và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh

- Địa điểm cũ: Số 15 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: Tầng 2, tòa nhà Capital Tower, số 6, Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngành nghề kinh doanh: Techcombank Nguyễn Văn Linh thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Thực hiện các giao dịch với khách hàng, Thu chi tiền mặt, Giao dịch ủy nhiệm chi trong và ngoài hệ thống, Các giao dịch về tiền gửi tiết kiệm, Mở tài khoản và phát hành thẻ cho khách hàng và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

Xem 806 lần

footer