BacABank Hòa Bình thay đổi địa điểm

Thứ năm, 21 Tháng 4 2022 02:44

Ngân hàng Bắc Á (BacABank) thông báo thực hiện công văn số 247/BHI-TTGSNH ngày 19/4/2022 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở của Chi nhánh Hoà Bình.

Địa điểm cũ: Số 714 Cù Chính Lan, tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Địa điểm mới: Số 681 Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Thời gian thay đổi: từ ngày 19/4/2022.

Xem 684 lần

footer