CHỦ NHẬT, 28/05/2023

VietinBank mời thầu Gói mua sắm “Dịch vụ Khách hàng bí mật năm 2021”

Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 07:36

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện Chương trình Khách hàng bí mật năm 2021; mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi Hồ sơ đề xuất cho hạng mục công việc trên.

I. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank; Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại/Fax: 0243 9421 030/0243 9421 032.

- Mã số thuế: 0100111948.

II. Thông tin Gói thầu:

1. Tên Gói thầu: Gói mua sắm “Dịch vụ Khách hàng bí mật năm 2021”.

- Phạm vi Gói thầu: Tất cả các điểm giao dịch VietinBank trên toàn quốc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến 31/3/2022.

2. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank.

3. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 9/6/2021 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14/6/2021 (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng Quản lý chất lượng VietinBank; Địa chỉ: Tầng 2, 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0243 2321 352/0243 2321 353.

5. Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: 9 giờ 00 phút, ngày 14/6/2021.

6. Thời điểm mở Hồ sơ đề xuất: 9 giờ 10 phút, ngày 14/6/2021.

Xem 1306 lần

footer