Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam thông báo cập nhật "Điều khoản và Điều kiện khoản vay tiêu dùng cá nhân”

Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 02:22

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) thông báo các "Điều khoản và Điều kiện khoản vay tiêu dùng cá nhân” đã được cập nhật và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2021.

Các điểm cập nhật chính sẽ nằm trong điều khoản sau: Điều 13: Tiết lộ thông tin

Tham khảo chi tiết Điều khoản và Điều kiện đã cập nhật tại đây.

Tham khảo chi tiết Điều khoản và Điều kiện trước tại đây.

Xem 1285 lần

footer