BIDV thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn

Thứ sáu, 28 Tháng 1 2022 03:08

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh và khai trương hoạt động tại địa điểm mới từ ngày 26/01/2022.

Tên đy đ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn

Tên viết tt: BIDV Quận 7 Sài Gòn

Địa đim cũ: một phần diện tích tầng 1 và tầng 4, Tòa nhà Crystal Palace tại C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm mới: số 38-40-42 đường Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Xem 365 lần

footer