BIDV Kỳ Anh đổi tên chi nhánh và địa chỉ PGD Hoành Sơn

Thứ sáu, 31 Tháng 12 2021 05:56

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kỳ Anh (BIDV Kỳ Anh) thông báo thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh và địa chỉ Phòng giao dịch Hoành Sơn.

Cụ thể:

1. Thay đi tên Chi nhánh và đa đim đt tr s Chi nhánh:

- Tên gọi cũ: BIDV Kỳ Anh; Địa chỉ cũ: Tòa nhà văn phòng cho thuê khách sạn Hai Thủy, tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gọi mới: BIDV Nam Hà Tĩnh; Địa chỉ mới: thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thay đa đim đt Phòng Giao dch Hoành Sơn:

- Địa chỉ cũ: phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ mới: Khách sạn Hai Thủy, tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

3. Thời gian thay đổi: Bắt đầu từ ngày 04/01/2022

Xem 977 lần

footer