Vietcombank thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Thốt Nốt

Thứ năm, 30 Tháng 12 2021 04:02

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Tây Cần Thơ thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Thốt Nốt kể từ ngày 04/01/2022.

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Cần Thơ - Phòng Giao dịch Thốt Nốt

Địa điểm cũ: 525 Quốc lộ 91, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Địa điểm mới: Số 178 -180 Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.Điện thoại: 02923. 611 911; Fax: 02923. 611 910;

Xem 697 lần

footer