DongA Bank thông báo mời thầu mua sắm 100 máy ATM mới

Thứ tư, 01 Tháng 12 2021 06:51

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) thông báo mời chào hàng cho gói thầu Mua sắm 100 máy ATM mới (bao gồm mua sắm, lắp đặt và bảo hành tại chỗ 12 tháng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 20/12/2021.

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Điều phối dự án - Khối Công nghệ - Ngân hàng TMCP Đông Á.Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà 418 Trần Phú, phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3995 1484, số máy lẻ: 86014,  Fax: (028) 3995 2090. (Nhà thầu mang theo giấy giới thiệu có đóng dấu công ty khi đến muahồ sơ mời thầu)

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/01 bộ (Một triệu đồng).

- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) bằng bảo lãnh ngân hàng.

-Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2021 tại Lầu 7 tòa nhà số 418 Trần Phú, phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

DongA Bank mời tất cả các nhà thầu trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào thầu.

Xem 1004 lần

footer