Eximbank điều chỉnh phí dịch vụ SMS Banking dành cho khách hàng cá nhân

Thứ tư, 01 Tháng 12 2021 06:49

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo điều chỉnh phí SMS Banking từ ngày 26/11/2021.

Mức thuphí dịch vụ SMS Banking (chưa bao gồm VAT) như sau:

- Mức thu đối với VND: 45.000 đồng/3 Tháng/Tài khoản/Thuê bao.

- Mức thu đối với ngoại tệ: Bằng mức thu đối với mức thu quy đổi VND.

Xem 1034 lần

footer