Agribank thông báo chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC

Thứ hai, 08 Tháng 11 2021 04:02

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo về việc chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC.

Tổ chức chuyn nhượng vn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Tổ chức có c phiếu được chuyn nhượng vn: Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Địa chỉ: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 37958668    

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phần mềm.  

Vốn Điều lệ: 999.998.660.000 đồng

Mã chứng khoán: CMG

Sàn giao dịch: HOSE

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số c phn d kiến chuyn nhượng: 3.777.811 cổ phần (chiếm tỷ lệ 3,78 % tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

Giá khi đim chuyn nhượng vn: 60.500 đồng/cổ phần.

Thời gian thc hin chuyn nhượng vn: Quý IV/2021 - Quý I/2022

Thời gian mua c phn d kiến: Theo nội dung thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng.

Các tài liệu kèm theo xem tại đây.

Xem 1033 lần

footer