Techcombank thông báo thay đổi địa điểm một số Phòng giao dịch

Thứ hai, 08 Tháng 11 2021 03:57

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Kim Liên và Phòng giao dịch Ciputra.

1. Phòng giao dch Kim Liên trc thuc Chi nhánh Thăng Long:

- Địa điểm cũ:  Tầng 2, B14 Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại:   (024) 2222.9966

- Địa điểm mới: Tầng 1, 2 số 69 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (024) 32012785

- Ngành nghề kinh doanh:thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

2. Phòng giao dch Ciputra trc thuc Chi nhánh Hoàng Quc Vit:

- Địa điểm cũ: E4 - RS1 tòa chung cư E4, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (024) 37430175 - (024) 37430176.

- Địa điểm mới theo địa chỉ: Số 01 tầng SH - Tòa nhà: S56 thuộc dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, Dự án Sunshine City tại Lô đất I.A.23 Khu đô thị Nam Thăng Long (giai đoạn II), phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại:  (024) 37430175 - (024) 37430176.

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

Xem 944 lần

footer