Techcombank Thường Tín thay đổi địa điểm

Thứ sáu, 05 Tháng 11 2021 06:22

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Thường tín thuộc Chi nhánh Hai bà Trưng.

Địa điểm cũ: Số nhà 132 tiểu khu phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.Điện thoại: (024) 3323 4191; Fax (024) 3323 4164 

Địa điểm mới: Tầng 2,3,4 ngôi nhà số 120 phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.Điện thoại: (024) 3323 4191; Fax (024) 3323 4164.

Ngành nghề kinh doanh: TechcombankThường Tín thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

Xem 998 lần

footer