CHỦ NHẬT, 05/02/2023

SmartPay thu phí dịch vụ đối với Đơn vị Chấp nhận Thanh toán không có giao dịch phát sinh trong 60 ngày

Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 05:23

Trong tháng 10/2021, SmartPay sẽ thực hiện thu Phí dịch vụ là 5.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm VAT) với Đơn vị chấp nhận thanh toán không có giao dịch phát sinh trong vòng 60 ngày.

Chi tiết về mức Phí dịch vụ như sau:

- Mức phí áp dụng (chưa bao gồm VAT): 5.000 VNĐ/tháng/ ĐVCNTT

- Đối tượng áp dụng: Đơn vị chấp nhận thanh toán không có giao dịch phát sinh trong 60 ngày

- Phương thức thực hiện thu: Từ tài khoản Ví chính

- Thời gian thu phí: Tháng 10/2021.

* Lưu ý:

- Trường hợp số dư trên ví chính không đủ sẽ thực hiện thu phí trên tài khoản ví ưu đãi của nhà bán.

- Đơn vị chấp nhận thanh toán hoàn toàn không cần đóng khoản phí nhỏ này nếu đã thực hiện tối thiểu 01 giao dịch trong vòng 60 ngày.

Xem 1857 lần

footer