VietinBank Hoà Bình thông báo mời thầu

Thứ sáu, 20 Tháng 8 2021 03:06

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Hòa Bình (VietinBank Hòa Bình) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia Gói thầu “Mua sắm máy tính bảng và điện thoại di động trang cấp cho cán bộ, nhân viên của chi nhánh”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Hòa Bình

- Địa chỉ: Số 555, đường Cù Chính Lan, tổ 13, phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 02183.897.386

- Mã số thuế: 0100111948-140

2. Thông tin gói thầu:

- Tên Gói thầu: Mua sắm máy tính bảng và điện thoại di động trang cấp cho cán bộ, nhân viên VietinBank Hòa Bình.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Mua máy tính bảng, điện thoại di động.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Vốn chi phí của VietinBank Hòa Bình.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 17h00 ngày 18/8/2021 đến 16h00 ngày 23/8/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hòa Bình. Địa chỉ: Số 555, đường Cù Chính Lan, tổ 13, phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

6. Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 16h00 ngày 23/8/2021.

8. Thời điểm mở thầu: 16h30 ngày 24/8/2021.

VietinBank Hòa Bình sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Xem 2077 lần

footer