GPBank thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ninh

Thứ sáu, 20 Tháng 8 2021 03:05

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Quảng Ninh (GPBank Quảng Ninh) thông báo tới khách hàng về việc thay đổi địa điểm hoạt động của chi nhánh.

Địa điểm cũ: Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Quảng Ninh

- Địa chỉ giao dịch: Số 8 Đường Tô Hiến Thành, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: (0203) 3.635.126

Địa điểm mới: Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Quảng Ninh

- Địa chỉ giao dịch: Số 29, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại (không thay đổi): (0203) 3.635.126

GPBank mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

Xem 1855 lần

footer