Xử lý hồ sơ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 06:13

Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tập doàn VNPT và các đơn vị liên quan cung cấp 8 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn) để hỗ trợ các đối tượng người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các dịch vụ hỗ trợ gồm:

(i) Hỗ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí tử tuất; (ii) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (iii) Hỗ trợ người lao động ngừng việc; (iv) Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; (v) Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; (vi) Hỗ trợ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; (vii) Hỗ trợ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân; (viii) Hỗ trợ gửi phản ánh, kiến nghị.

Xem 2131 lần

footer