CHỦ NHẬT, 24/09/2023

GPBank thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập

Thứ ba, 03 Tháng 8 2021 04:12

Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) đang tiến hành lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập để định giá lại tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty CP Thương mại tổng hợp Quốc tế D&T tại GPBank.

1. Tài sản thẩm định giá:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của 15 Căn biệt thự nhà vườn theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 215/HĐBĐ/2007 ngày 10/12/2007 (được sửa đổi bổ sung bởi PL HĐ thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2015/PLHĐBĐ/2007 ngày 27/12/2007 và số 02/215/PLHĐBĐ/2007 ngày 15/01/2008) đã được phân lô theo quy hoạch được phê duyệt, cho phép theo quyết Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 11/05/2007 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội), bao gồm: L3-04A; L3- 01C; L3 - 06C; L3 - 07C; L3 - 09C; L3 - 01B; L3 - 07B; L3 - 08B; L3 - 09B; L4 - 05B; L4 - 06B; L4 - 09B; L4 - 07C; L4 - 09C và L5 - 12B.

- 01 Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại lô đất L3-08C số 02/2013-BĐBN ngày 04/7/2013 giữa bà Vũ Thị Tình với Công ty TNHH MTV Du lịch Giải trí Thiên Đường Bảo Sơn theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 215/2013/HĐTC/GPBank- SGDHN ngày 08/7/2013, được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội ngày 08/7/2013, đã ký đề nghị xác nhận phong tỏa tài sản này giữa GPBank, bà Vũ Thị Tình và Công ty TNHH MTV Du Lịch Giải trí Thiên Đường Bảo Sơn theo Cam kết ba bên/đề nghị xác nhận phong tỏa ngày 28/01/2016.

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá thị trường của tài sản để xử lý tài sản bảo đảm.

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức thẩm định giá độc lập:

- Phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính;

- Không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo quy định của pháp luật về thẩm định giá;

- Thẩm định giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí khảo sát, thu thập thông tin,...để thẩm định giá tài sản);

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ đăng ký:

- Thư chào phí dịch vụ thẩm định giá;

- Hồ sơ năng lực và các hồ sơ kèm theo.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Thời hạn: 03 (ba) ngày kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của GPBaank;

- Địa điểm nộp Hồ sơ: Trụ sở Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu, địa chỉ: Số 46, Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;

- Điện thoại liên hệ: 0911242454.

Xem 1877 lần

footer