VPBank thay đổi biểu phí sản phẩm thẻ quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thứ ba, 27 Tháng 7 2021 09:15

Từ ngày 01/8/2021, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) thực hiện thay đổi biểu phí sản phẩm thẻ quốc tế dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chi tiết mục phí thay đổi:

Loại phí

Mức phí đến ngày 30/7/2021

VAT

Mức phí từ ngày 01/8/2021

VAT

Phí xử lý giao dịch thẻ quốc tế bằng VNĐ

1%/số tiền giao dịch

0%

1%/số tiền giao dịch

10%

Phí quản lý giao dịch rủi ro

0,9%/ số tiền giao dịch

10%

Loại bỏ khỏi biểu phí

10%

Tham khảo Biểu phí mới tại đây hoặc liên hệ hotline: 1900 545 415 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 1657 lần

footer