CHỦ NHẬT, 24/09/2023

GPBank Hà Nội bán đấu giá bất động sản tại thành phố Hà Nội, giá khởi điểm 2,1 tỷ đồng

Thứ tư, 31 Tháng 5 2023 02:51

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Hà Nội (GPBank Hà Nội) thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Hà Nội là tài sản bảo đảm của khách hàng, nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, tài sản đấu giá là toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 63-2, tờ bản đồ số 3, với diện tích là 189,6m2 (Trong đó, đất sử dụng riêng là 105m2 và đất sử dụng chung là 84,6m2) tại số 5 ngách 243/67 tổ 8 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 614230, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số 564/2006/QĐ-UB 0173/2006, có mã số 10127651016 do UBND quận Long Biên cấp ngày 19/04/2006 đứng tên ông Nguyễn Văn Đại).

Giá khởi điểm đối với tài sản là 2.100.000.000 đồng (Bằng chữ là Hai tỷ, một triệu đồng chẵn.). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả. Số tiền đặt trước là 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn./.). Thời gian nộp tiền đặt trước tron 03 ngày là 13, 14/06/2023 và đến 17 giờ 00 phút ngày 15/06/2023.

Khách hàng tham gia đấu giá mua hồ sơ với giá là 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ là Năm trăm nghìn đồng chẵn.). Đăng ký đấu giá và nộp phiếu trả giá từ ngày 25/05/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/06/2023. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tại tầng 3, Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt, có địa chỉ số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội

Thời gian bắt đầu công bố giá từ 14 giờ 30 phút ngày 16/06/2023 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên, với bước giá là 5.000.000 đồng.

(Nguồn: GPBank)

Xem 184 lần

footer