Agribank thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận lãi trái phiếu phát hành năm 2021

Thứ sáu, 26 Tháng 5 2023 02:32

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của tổ chức phát hành.

Theo đó, trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của Agribank, có mã chứng khoán là VBA121033, với mệnh giá là 1.000.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu doanh nghiệp, được niêm yết trên sàn giao dịch HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 03 là ngày 09/06/2023, với lãi suất là 8,4%/năm. Tỷ lệ thực hiện 01 trái phiếu nhận 41.654,795 đồng (Bốn mươi mốt nghìn, sáu trăm năm mươi bốn phẩy bảy trăm chín mươi lăm đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 1.000.000 * 8,4%*181 ngày/365 ngày.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

Ngày thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp là ngày 30/06/2023. Đối với người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agiseco).”

(Nguồn: Agribank)

Xem 370 lần

footer