CHỦ NHẬT, 24/09/2023

BIDV thông báo thực hiện mua lại mã trái phiếu trước hạn

Thứ năm, 25 Tháng 5 2023 14:42

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố thông tin về việc thực hiện mua lại mã trái phiếu BIDL2128003 trước hạn, theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

Theo đó, BIDV thực hiện theo quyền mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành. Trái phiếu được mua lại có mã là BIDL2128003, với tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến mua lại 700.000.000.000 VND và ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 5/6/2023.

Trong đó, ngày thanh toán thực tế là ngày thực hiện quyền mua lại nếu ngày thực hiện quyền mua lại là ngày làm việc hoặc ngày làm việc liền sau ngày thực hiện quyền mua lại nếu ngày thực hiện quyền mua lại là ngày nghỉ.

Thông tin chi tiết đối với trái phiếu có mã BIDL2128003 xem tại đây

(Nguồn: BIDV)

Xem 242 lần

footer