CHỦ NHẬT, 28/05/2023

Ke hoach cua Chinh phu doi voi Agribank VietinBank Vietcombank va BIDVNgày 29/11/2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1479/QĐ-TTg, đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, theo các hình thức như: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (nhà nước nắm giữ 100%), cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể) và hình thức chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước.

Hinh anh nhan luongTheo Thông tư số 12/2019/TT-NHNN, công chức ngành ngân hàng có 06 ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh, mã số ngạch và xếp lương. Nhưng việc xếp lương của công chức ngành ngân hàng sẽ thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ 1/1/2023. Như vậy, trong năm 2023, công chức ngân hàng sẽ có hai lần thay đổi lương, lần thứ nhất từ 1/1/2023 và lần thứ 2 từ 1/7/2023.

Hinh anh mua ban xang dauNgày 11/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1085/CĐ-TTg về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 8/11/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1361/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Hinh anh mua ban xangNgày 08/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số: 7881/NHNN-TD gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại (NHTM), yêu cầu các NHTM quyết liệt triển khai các giải pháp tín dụng, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Hinh anh mua ban Ngoai teNgày 26/10/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN Việt Nam.

Sua doi quy dinh cho vay dac biet doi voi TCTDNgày 28/10/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 24/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tiếp tục ban hành các Quyết định (Quyết định số 1809/QĐ-NHNN, Quyết định số 1812/QĐ-NHNNQuyết định số 1813/QĐ-NHNN), về việc điều chỉnh lãi suất điều hành.

Hinh anh ung dung du lieu ve dan cuNgày 17/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 7262/NNNN-TT về việc nghiên cứu ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt động ngân hàng.

Hinh anh mua ban Ngoai teNgày 17/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5%, có hiệu lực ngay từ ngày 17/10/2022.

footer