Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hạ lãi suất điều hành lần thứ 3 trong năm 2023

Thứ ba, 23 Tháng 5 2023 14:49

Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-NHNNQuyết định số 951/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 25/5/2023. Đây là lần thứ 3 trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạ lãi suất điều hành.

Tổng Thư ký VNBA: “Nếu không cẩn thận, khó khăn của nền kinh tế sẽ dồn hết vào ngành ngân hàng”

NHNN 240323

Theo đó, Quyết định số 950/QĐ-NHNN, quy định lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng. Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Quyết định số 951/QĐ-NHNN, điều chỉnh mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

VNBA News

Xem 669 lần

footer