Hinh anh tru so VDBBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 14/3/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 313/QĐ-NHNNQuyết định số 314/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành từ 0,5% đến 1%, có hiệu lực từ ngày 15/3/2023.

Hinh anh cho vay mua nhaNgày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Hinh anh trai phieuNgày 5/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2023.

Hinh anh QTDNDNgày 01/03/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 01/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN quy định về Quỹ tín dụng Nhân dân. Thông tư số 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

Hinh anh ngan hangNgày 8/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 174/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định 174/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

Hinh anh mua ban Ngoai teNgày 18/1/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 99/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 23/2022/TT- NHNN ngày 30/12/2022 thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định 99/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidNgày 8/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 175/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý. Quyết định số 175/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

Hinh anh trai phieuNgày 10/2/2023, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/5/2023.

Hinh anh bao caoNgày 10/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 181/QĐ-NHNN về việc công bố báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 15/2/2023.

footer