Tiep tuc thi diem xu ly no xau cua cac to chuc tin dungNgày 20/9/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidNgày 12/9/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 7123/NHNN-TTGSNH về việc yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để xem xét miễn, giảm thêm một số loại phí không cần thiết nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocChính phủ vừa ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023. Trong đó, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong tháng 9/2023.

LPBank anh hoat dongNgày 31/8/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank), có hiệu lực từ 15/10/2023.

Tin dung den bua vay cac khu cong nghiepNgày 24/8/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 766/CĐ-TTg về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước Việt Nam ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN).

Hinh anh giam lai suatNgày 14/8/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 6385/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 9/8/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 6248/NHNN-TD giải đáp, hướng dẫn về các vấn đề tổ chức tín dụng kiến nghị, nhằm để đảm bảo việc thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 10/08/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 247/TB-NHNN đã chỉ đạo về việc triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng những tháng cuối năm 2023.

Hinh anh chuyen tien dien tuNgày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền, trong đó quy định các trường hợp phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống rửa tiền khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử.

footer